Ervaringen met Jeugdbescherming West ( Den Haag-Leiden)

Door Leo van Saase                                              23 oktober 2018

Dit zijn mij ervaringen met JBW in Leiden aangezien niemand wilde helpen om heb ik toch maar aangifte gedaan om de volgde reden. Ik vind dat de waarheid eens naar boven moe komen wat JBW aan het doen net als bij andere instanties bij hierbij aan de RK kerk als voorbeeld

1 Een ander verhaal dan de waarheid in de rechtbank art.207
2 Het laten plegen van een strafbaar feit art. 279
3 Het goedkeuren van plegen van een strafbaar feit artikel 44 SR artikel 47 en 48 SR
4 Meldingsplicht van strafbaar feit Artikel 160 wetboek van strafrecht.
5 Burgerlijk Wetboek Artikel 446 staat dat verplicht is dossier bijhouden door JBW dit is ook niet gebeurt zie onder andere het niet bijhouden van de bezoekregeling

artikel 162 van het Wetboek van strafvordering een meldplicht.

1 Het niet uitvoeren van een beschikking van de rechter ( waarschijnlijk Artikel 557 is van toepassing)
2 Valsheid van geschrifte artikel 225
3 De wetgever heeft in artikel 51 Wetboek van Strafrecht (Sr) geen onderscheid gemaakt tussen privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtspersonen en daarmee de mogelijkheid om publiekrechtelijke rechtspersonen te vervolgen niet uitgesloten

Bron:

Breng de kinderen thuis met kerst!

Hoi,

Ik heb deze petitie net ondertekend – doe jij ook mee?

Het hele Nederlandse volk: Breng de kinderen thuis met kerst!
Aan: Het hele Nederlandse volk

De petitie is erg belangrijk en kan onze steun goed gebruiken. Klik hieronder om meer te lezen en jouw naam toe te voegen:
https://secure.avaaz.org/nl/petition/Het_hele_Nederlandse_volk_Breng_de_kinderen_thuis_met_kerst_1/?kTOuCnb&utm_source=sharetools&utm_medium=email&utm_campaign=petition-586438-Het_hele_Nederlandse_volk_Breng_de_kinderen_thuis_met_kerst&utm_term=TOuCnb%2Bnl

Het hele Nederlandse volk: Breng de kinderen thuis met kerst!

Hartelijk dank,

Geen noodzaak tot onderzoek naar Zwartboek Jeugdbescherming Brabant

Door: Peter Houtepen
vrijdag 26 oktober 2018

WOENSDRECHT – De inspectie van gezondheidszorg en jeugd ziet geen noodzaak om onderzoek te doen naar het zogeheten ‘Zwartboek Jeugdbescherming Brabant’.

De regio’s West Brabant Oost en West Brabant West (samen 18 gemeenten) en Jeugdbescherming Brabant hadden de inspectie gevraagd een onafhankelijk onderzoek uit te voeren. De inspectie geeft als argument om dit niet te doen dat bij het bepalen van waar en naar welke thema’s toezicht wordt uitgevoerd, zij niet alleen het aantal en de inhoud van klachten maar ook andere bronnen betrekt. Op dit moment loopt er al een onderzoek naar de casus van de schrijver van het zwartboek door de Nationale Ombudsman. Inspectie wil hier eerst de resultaten van afwachten.

Positief resultaat

Recent heeft het keurmerkinstituut haar jaarlijkse controle bij Jeugdbescherming Brabant uitgevoerd. Het formele rapport hierover volgt nog, De inspectie is mondeling op de hoogte gesteld van het positieve resultaat van de keuring. Het feit dat het keurmerkinstituut het certificaat heeft verleend aan Jeugdbescherming Brabant houdt in dat de instelling voldoet aan de gestelde eisen waardoor de geleverde kwaliteit wordt geborgd en verbeterd. Daarnaast heeft de inspectie aangegeven dit en volgend jaar, een onderzoek uit te voeren naar alle gecertificeerde Instellingen in Nederland en hier valt Jeugdbescherming Brabant ook onder.

In gesprek

De gemeenten respecteren het besluit van de inspectie om geen verder onderzoek te doen, maar blijven wel in gesprek met Jeugdbescherming Brabant.

Bron: https://www.internetbode.nl/regio/woensdrecht/algemeen/270695/geen-noodzaak-tot-onderzoek-naar-zwartboek-jeugdbescherming-brabant?

Lees verder

Dakloze jongeren in gesprek met staatssecretaris en wethouder

 

Stem op pleegzorgcampagne ‘Mag ik bij jou wonen’

Pleegzorgcampagne ‘Mag ik bij jou wonen’ is finalist voor de Galjaardprijs 2018 voor publiekscampagnes. U kunt via de lees meer link stemmen op het filmpje ‘Mag ik bij jou komen wonen’. In dit filmpje doet Lisa (12) een indringende oproep voor de werving van pleegouders op de markt in Enschede. Met een heel klein budget bleek deze minicampagne heel effectief. De winnaar van de Galjaard-publieksprijs wordt op 1 november (Galjaarddag) bekendgemaakt.

De Kindertelefoon installeert eerste jongerenraad

De Kindertelefoon beschikt sinds kort over een eigen jongerenraad. Zeventien jongens en meisjes tussen de 13 en 18 jaar vertegenwoordigen een jaar lang de stem van jongeren binnen De Kindertelefoon. Het is voor het eerst dat De Kindertelefoon op dit niveau gebruikmaakt van de kennis en kunde van jongeren. Volgens regiomanager Nathalie But vertegenwoordigen de leden van de raad de jongeren van Nederland. De jongeren gaan vloggen voor en over De Kindertelefoon en geven advies over allerlei onderwerpen.

Meer:

Dakloze jongeren in gesprek met staatssecretaris en wethouder

10-10-2018 bron: College van de Rechten van de Mens

Dakloos jongeren-kwetsbare-positie

Dak- en thuisloze jongeren zijn op maandag 8 oktober bij het College voor de Rechten van de Mens in gesprek gegaan met staatssecretaris Paul Blokhuis en wethouder Victor Everhardt van Utrecht. Doel was om samen na te denken over oplossingen voor de schrijnende problemen van deze groep. Conclusie is dat de aanpak zich moet richten op het verwezenlijken van basale rechten, zoals een veilig thuis, voldoende inkomen en toegang tot goede zorg en begeleiding.

Betrekken van de doelgroep

De ontmoeting was georganiseerd door Stichting Zwerfjongeren Nederland in samenwerking met het College. Het gesprek was het startsein om de jongeren zelf te betrekken bij het vormgeven van beleid dat hen betreft. Dit moet ervoor zorgen dat zij hun basale rechten kunnen realiseren.

Participatie van de doelgroep is een cruciaal onderdeel van een mensenrechtelijke aanpak van dak- en thuisloosheid onder jongeren. Het College is blij dat de staatssecretaris en de wethouder dit in de praktijk brengen door structureel met de jongeren om de tafel te gaan.

Bron en meer:

Grote zorgen over suïcidepogingen jongeren in de jeugdzorgPlus

Afgelopen zaterdag zond Nieuwsuur een item uit over het groeiend aantal suïcidale jongeren die in de jeugdzorgPlus wordt geplaatst. Een zorgelijke ontwikkeling die volgens Peer van de Helm, Leidse lector residentiële jeugdzorg, veroorzaakt wordt door het feit dat deze jongeren in een eerder stadium geen adequate hulp hebben gekregen.
 

Kinderen met probleemouders niet goed in beeld

Gemeenten hebben kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving niet goed in beeld. Volgens het Trimbos Instituut is dat vooral te wijten aan onbekendheid met de problematiek. Uit onderzoek blijkt ook dat gemeenten nauwelijks preventief beleid hebben ontwikkeld, terwijl ze daar wel verantwoordelijk voor zijn, aldus een artikel in Binnenlands Bestuur. Het Trimbos instituut vindt de hulp aan deze kinderen noodzakelijk omdat het een groot probleem is met grote gevolgen.

Meer: