Nieuws van: Inzowijs — begeleiding voor kinderen

Nieuws van: Inzowijs — begeleiding voor kinderen
 
Nieuwe themadagen voor jongeren in 2019.
 
Na zoveel enthousiaste verhalen van de afgelopen jaren organiseren wij in 2019 opnieuw de themadagen. Op tien zaterdagen gaan acht jongeren tussen de 14 en 19 jaar met elkaar aan de slag met thema’s die bij hun leeftijd passen, zoals zelfstandigheid, vriendschap, liefde en gezondheid. Middels spelvormen, brainstormsessies en samenwerkingsopdrachten leren de jongeren niet alleen wat over het onderwerp, maar vergroten zij ook hun sociale leefwereld. Met de hulp van drie begeleiders wordt er ook aan persoonlijke doelen gewerkt zoals sociale interactie, plannen en organiseren.
 
Benieuwd, enthousiast of vragen? Neem dan contact op met Job Tamminga (  ).
Producttip: douchecoach Timo
 
Douchecoach Timo is een zandloper van vijf minuten speciaal voor in de badkamer. Dit leuke hulpmiddel geeft uw kind inzicht in de douchetijd. Door de sterke zuignap is de zandloper makkelijk te bevestigen. De douchecoach kan u moeite èn water besparen en is voor een klein prijsje te verkrijgen.
 
Uittip: winterspeurtocht in de duinen
 
Tijdens de kerstvakantie is het mogelijk om op avontuur te gaan in Meijendel in Wassenaar. De (gratis) speurtocht is 1,5 kilometer lang en komt door het Monkeybos. Onderweg kunnen de kinderen spannende opdrachten doen, zoals in een boom klimmen, een sneeuwdans verzinnen en dierengeluiden nadoen. Vooraf aanmelden is niet nodig. Het startpunt is bij De Tapuit (bezoekerscentrum Dunea).
Bezoek: www.dunea.nl
Uittip: Kerstvakantie in NEMO
 
Een bezoekje aan NEMO Science Museum in Amsterdam is echt de moeite waard. Van 22 december tot en met 6 januari kunnen kinderen aan de slag met winterse experimenten en proefjes.

Rita Verdonk en Martijn Leisink aan de slag met aanpak regeldruk Wmo en Jeugdzorg

 
 
21-12-2018 bron: Rijksoverheid
 
Rita Verdonk en Martijn Leisink gaan de komende tijd aan de slag als speciaal adviseur om de regeldruk bij zorgaanbieders en professionals in de Wmo en de jeugdzorg aan te pakken. Binnen één jaar moeten de administratieve lasten voor professionals en zorgaanbieders in de Wmo en de Jeugdzorg merkbaar verminderd zijn. Dat hebben minister Hugo de Jonge (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en acht koepels van zorgaanbieders en zorgprofessionals afgesproken.
 
De administratieve lasten zijn voor veel medewerkers in de jeugdzorg en de Wmo een doorn in het oog. Met het programma Ontregel de Zorg wil het kabinet samen met gemeenten en zorgaanbieders daarom zorgen voor minder papier, zodat er meer tijd overblijft voor zorg en ondersteuning.
 
Rita Verdonk zal als speciaal adviseur van het programma aan de slag gaan. In haar aanpak staat de professional binnen de jeugdzorg en de Wmo centraal. Zo zal ze onder andere met werkgevers en werknemers verschillende sessies organiseren om regels te schrappen.
 
De aanpak sluit aan op de ondersteuning van gemeenten door voormalig wethouder Martijn Leisink. Hij is adviseur voor het programma i-Sociaal Domein. In dat programma werken gemeenten en zorgaanbieders al langer samen aan het verminderen van de regeldruk. Gemeenten zijn hun werkwijzen aan het vereenvoudigen en uniformeren, door de contracten en de financiële verantwoording te standaardiseren.
 
In de Eerste Kamer ligt een wet die het de minister van VWS mogelijk maakt de standaarden van het programma i-Sociaal Domein af te dwingen zodat Wmo- en jeugdzorginstellingen met minder onnodige administratie krijgen te maken.
 
Op de website www.ordz.nl is meer informatie te vinden over de acties en de voortgang van het programma Ontregel de Zorg. Op de website www.i-sociaaldomein.nl is meer informatie te vinden over de standaard uitvoeringsvarianten en verantwoordings­protocollen.
 

Blokhuis stelt prioriteiten van actieprogramma Zwerfjongeren vast

18-12-2018 bron: Rijksoverheid

Een betaalbare woonplek, voldoende kansen op een opleiding en een baan, financiële zelfredzaamheid en voldoende zorg en ondersteuning. Basisbehoeften voor ieder mens, maar waaraan de 10.700 zwerfjongeren (18 – 27 jaar) in Nederland nog te vaak tekortkomen. Op die vier ‘levensbrede’ prioriteiten zal de staatssecretaris zich richten met zijn actieprogramma Zwerfjongeren, dat hij afgelopen oktober in Tweede Kamer aankondigde. Met het actieprogramma brengt hij lokale partijen en gemeenten, maar ook andere verantwoordelijke ministeries samen om de knelpunten, waar zwerfjongeren vaak tegenaan lopen, aan te pakken.

Staatssecretaris Blokhuis: “Het is onbestaanbaar dat er in een welvarend land als Nederland zoveel jonge mensen op straat terecht komen. Terwijl alle jongeren een eerlijke start in het leven verdienen. Te vaak nog wordt deze groep over het hoofd gezien. De knelpunten zijn bekend, bijvoorbeeld een tekort aan betaalbare woningen, de kostendelersnorm en de moeite rond het verkrijgen van een briefadres. Nu is het tijd deze zaken op te lossen. In samenwerking met alle betrokken partijen, maar ook de mensen om wie het gaat: de jongeren zelf. Het advies van de commissie Dannenberg, om de behoefte van de mens centraal te stellen en mensen zoveel mogelijk in hun thuisomgeving te helpen, is ook hier het uitgangspunt.”

€1.225.000 extra voor uitwerking Meerjarenagenda

Het actieprogramma Zwerfjongeren is een aanvulling op de Meerjarenagenda Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang. In de Meerjarenagenda zijn acht prioriteiten aangegeven voor het verbeteren van de opvang en ondersteuning van kwetsbare mensen in onze samenleving. Op deze prioriteiten worden de plannen nu verder uitgewerkt, met name op regionaal niveau. In 2019 komen alle betrokken regio’s met concrete uitvoeringsafspraken. Om het maken van deze afspraken te ondersteunen, stelt de staatssecretaris 1.225.000 euro extra beschikbaar aan de regio’s. Met de regio’s die achterblijven in het maken van concrete plannen gaat hij in gesprek.

Een ander voorbeeld van landelijke ondersteuning is dat het actieprogramma Weer Thuis in 2019 wordt verlengd en met tien nieuwe regio’s uitgebreid. In het afgelopen jaar zijn in acht regio’s succesvol afspraken gemaakt met gemeenten, corporaties en zorgaanbieders over betere en snellere uitstroom vanuit de opvang en beschermd wonen naar een eigen thuis.

Meer aandacht voor kinderen in de opvang

Bij het verbeteren van de maatschappelijke opvang en beschermd wonen verdient een aantal groepen in het bijzonder onze aandacht, aldus de staatssecretaris. Naast zwerfjongeren gaat het dan bijvoorbeeld ook om kinderen die samen met (een van) hun ouders in de opvang terecht komen. Blokhuis: “We moeten er natuurlijk alles aan doen om te voorkomen dat kinderen in de maatschappelijke opvang terecht komen. Maar als het toch gebeurt dat kinderen uit hun eigen huis moeten vertrekken en in een opvanglocatie moeten verblijven, heeft dat een forse impact. Het is belangrijk dat we daar meer aandacht voor hebben en dat we zorgen dat deze kinderen, die in hele moeilijke omstandigheden opgroeien, de juiste ondersteuning krijgen. Daarom gaan we voor professionals in beeld brengen wat zij minimaal moeten doen als kinderen de maatschappelijke opvang in komen. Zo moeten de hulpverleners bijvoorbeeld naar de specifieke hulpvragen van kinderen gaan kijken, in plaats van alleen naar de hulpvragen van moeder of vader.”

Bron: