Steeds meer incidenten gesloten jeugdzorg, minister wil roer omgooien

 
25 maart 2019 21:06
 
Het aantal incidenten in de gesloten jeugdzorg neemt toe en dus moet het roer om, vindt minister De Jonge. Vandaag presenteert hij een actieplan dat door jeugdzorg is geschreven om dat voor elkaar te krijgen. De 20-jarige Jason strijdt al jaren voor een revolutie. “Ik zat in vijf gesloten klinieken en zag zo’n 135 hulpverleners.”
 
De gesloten jeugdzorg moet een laatste redmiddel zijn voor kwetsbare kinderen, maar volgens de Inspectie Gezondheidszorg krijgen veel jongeren niet de zorg die ze nodig hebben.
 
Het aantal incidenten neemt ook toe: in 2017 pleegden 5 kinderen in de gesloten jeugdzorg zelfmoord.
Roer moet om
 
Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid wil dat het roer in de sector binnen 3 jaar omgaat.
 
Het plan van jeugdzorg heeft twee belangrijke doelen:
 
Voorkomen dat kinderen zo vaak terechtkomen in de gesloten jeugdhulp door betere begeleiding thuis. De Jonge: “Langdurig verblijf in een gesloten instelling is nooit goed voor een kind. Daarom wil ik, als het nodig is, het verblijf zo kort mogelijk houden.”
Betere hulp als kinderen wél worden opgenomen. Zo moeten kinderen meer persoonlijke begeleiding krijgen en moeten alle medewerkers geschoold worden op het gebied van zelfmoordpreventie. “En we moeten echt stoppen met het plaatsen van kinderen in isoleercellen”, zegt De Jonge.
 
Mezelf kapot maken
 
De 20-jarige Jason Bhugwandass strijdt al jaren voor een revolutie in de jeugdzorg. Hij zat op zijn zeventiende ruim een jaar in een gesloten instelling. In 13 maanden tijd zat hij in vijf gesloten klinieken en had hij zo’n 135 hulpverleners.
 
“De jeugdzorg heeft veel gemeen met de gevangenis. Naar mijn gevoel had ik ook straf, ondanks dat ik daar voor suicidale klachten zat. Ik werd opgesloten in gebouwen met super hoge hekken. Regelmatig werd ik in een isoleercel geplaatst.”
Jason: ‘Op mijn schouder zit mijn hulphond Lenon, die heb ik altijd bij me’ Jason: ‘Op mijn schouder zit mijn hulphond Lenon, die heb ik altijd bij me’
© Rick Huisinga
Het roer om
 
Dat moet anders, vindt de minister. De Jeugdzorg schreef mee aan het plan van de minister. “Het is echt een plan dat vanuit de sector zelf komt. De sector staat onder druk”, zegt Lieke van Domburgh namens Jeugdzorg.
 
“Er staan met dit plan concrete acties op de rol. Voor de lange termijn meer kleinschalige zorg en beter passende zorg”, zegt Van Domburgh. “Voor de korte termijn willen we medewerkers beter scholen op het gebied van zelfmoordpreventie.”
Het goede voorbeeld
 
Behandelgroep De Smaragd (onderdeel van jeugdzorgorganisatie de Hoenderloo Groep) in het Gelderse Deelen is daar ook heel ver mee. “De zorg die hier wordt gegeven is wel duurder dan op andere instellingen. Dat zit hem vooral in het personeel. Er zijn gewoon meer begeleiders en de groepen zijn kleiner.”
 
Maar daar hangt wel een prijskaartje aan en dat heeft minister De Jonge vooralsnog niet. “Als we zorgen dat er minder kinderen in de gesloten jeugdzorg hoeven te verblijven, durf ik de stelling wel aan dat op den duur de zorg niet duurder wordt”, besluit de minister.
 

PERSOONLIJK BERICHT DOOR JAN VAN DER KOOI GOUDA

 
Gouda 24 maart 2019
Vandaag is het 8 jaar geleden dat Li-Sanne en Sander van der Kooi werden weggevoerd van hun huis, hun kleren weggeroofd en hun fietsjes weggehaald. Op grond van een valse melding door ex mevr. Moree. Al eerder werd een melding van een buurvrouw totaal onjuist behandeld door vuige (gemene) Jeugdzorg in februari 2011.
 
Li-Sanne (toen 8.5 jaar) kon de eerste maanden in het gastgezin slecht slapen… Sander (toen 7.5 jaar) werd in enkele maanden tijd al drie keer overgeplaatst. De ex laat 7 maanden niets van zich horen. Dan na twee maanden van proberen met elkaar: ze stuurt me weg als een hond. Ex laatste woorden: ” Ga maar weg, je bent me teveel “.
Deze stiefmoeder (biologische moeder stierf in 2007 – kanker) was slechts 1,5 jaar in ons gezin.
 
ACHT jaar duurt dit drama al van 2 kinderen KWIJT, VIER jaar al niet weten waar ze zijn. Door spanningsverslaafd personeel van Jeugdbescherming.
 
Jeugdzorg (Jeugdbescherming) is een tirannieke instantie van onze overheid, die kinderen exploiteert , kinderen van ouders beroofd door slechte bezoekregelingen van bijvoorbeeld 1 uur per maand. Deze dienst van de overheid moet bestaan van uithuisgeplaatste kinderen met als gevolg dat er soms veel overplaatsingen zijn, ouders worden gecriminaliseerd, pleegouders mogen geen contact met biologische ouders. Kinderen worden gehersenspoeld door pleeggezinnen + Jeugdbescherming. Jeugdbescherming= specialist in ouderverstoting.
 
Bleef/blijft het hierbij: NEE ! Je hebt ook die zogenaamde nepkinderrechters , die van bezoekregelingen, hechting, loyaliteit, ouderverstoting totaal geen verstand hebben en in 95 % (!) van de gevallen de kinderen geven aan Jeugdzorg. U begrijpt het al: kinderrechters als stempelaars van Jeugdzorg. Ouders hebben weinig tot niets te zeggen bij de (kinder)rechter. De zogenaamde Rechterlijke Macht: de arrogantie druipt er vanaf.
 
Er is nog wel meer te zeggen. De kerk? Weet u wat ze zeggen: ” we doen er niets aan “. Ze vinden het te moeilijk. Totaal geen erbarmen of meedenken. Ouders links laten liggen ….. in de kerk. Je mag er ook niet over schrijven in de kerk ……. Drama’s in en rond de kerk: niet over praten. Dat kan en mag niet.
 
WIE DOET ER NOG WAT? POLITICI: het heeft de aandacht …… (dus niet tot weinig) WETHOUDER JEUGD: heeft de aandacht (kan weinig doen dan bellen) RAADSLEDEN: te ver van ons bed …..
Dit is weer zo’n verdrietige dag. WANNEER KOMT ER EEN EIND AAN DIT DRAMA VAN KINDEREN KWIJT/NIET WETEN WAAR ZE ZIJN ?? En dit in ons land met die zgn rechtsstaat.
 
HELPT U AUB — DOE WAT — DONEER — RED KINDEREN VAN JEUGDZORG
 
Jan van der Kooi Kaagwerf 42 2804 MT Gouda 0182531310/0620673029
 
Ga nooit met uw kinderen naar een gebouw, een kantoor, een instantie, want in de praktijk bent u uw kind zomaar kwijt. Ze moeten alles en alles aan elkaar doorgeven. Let op!

MOTIE OVER WAARHEIDSVINDING DOOR 149 STEMMEN AANGENOMEN.

 

FELICITATIES AAN MEVR. VERA BERGKAMP (D66) EN MENEER VAN DER STAAIJ (SGP)

Strafrechterlijk hebben daders en – wat minder de slachtoffers – meer te zeggen dan

ouders in de civiele zaak over hun kind(eren) bij de (nep) kinderrechter.

Dit komt:

1 door enorme macht van Jeugdbescherming/Jeugdzorg e.a.

2 door die (nep)kinderrechters: stempelaars voor Jeugdzorg.

Dat onze Tweede Kamerleden nog meer moties zullen indienen om het dramatische uiteen rukken van gezinnen te voorkomen.

Recente acties Dutch Child Center:
– scherpe brieven naar Vaste Kamercommissie VWS-Jeugd
– actie ” GELE HESJES ” 5 weken lang
– bezoeken aan Kamerleden

Doelen Dutch Child Center:
– goede jeugdzorg thuis
– jeugdzorg zonder uithuisplaatsing

Zoekoptimalisatie

INHUISPLAATSING, WEER NAAR HUIS

UITHUISPLAATSING, NOOIT MEER THUIS

SPOEDMACHTIGING = GEBELD MET KINDERRECHTER = TOESTEMMING OM KIND SNEL TE PAKKEN
WAARHEIDSVINDING = ZOEKEN NAAR BEWIJS/BEWIJZEN
BEWIJSLOZE KINDERRECHTERS : WERKEN ZONDER BEWIJS WEL MET DUBIEUZE RAPPORTEN
DUIDELIJKE RICHTLIJNEN = AFSPRAKEN
AANNAMES – GEDACHTEN – INDRUKKEN – VERMOEDENS

SPOEDUITHUISPLAATSING = SNEL WEGVOEREN VAN KINDEREN EN ERGENS PLAATSEN PERSPECTIEF BIEDEND
PLEEGGEZIN = TOEKOMST BIEDEND PLEEGGEZIN ——– KIND KWIJT
TRANSPARANT = DUIDELIJK OPENBAAR INZICHTELIJK
GEZAGSONTHEFFING = OUDERS NIETS MEER TE ZEGGEN LETTERLIJK

GECERTIFICEERDE (GOEDGEKEURDE) INSTELLING = JEUGDBESCHERMING, WSG, LDH, PARLAN.
MEER KINDERRECHT ——– KINDERRECHT IS SLECHT ——– KINDEREN HEBBEN GEEN ENKELE KANS
HET BELANG VAN HET KIND/OUDERS HET FINANCIELE BELANG VAN INSTANTIES
AMBULANTE HULP = HULP THUIS
GEEN VOOGDIJ MAAR MENTOR
JIM = DOOR JOUW INGEBRACHTE MENTOR
INTENSIEVE PEDAGOGISCHE THUISHULP = VEEL HULP THUIS DOOR THUISBEGELEIDING
OUDERS WORDEN AAN LOT OVERGELATEN DOOR JEUGDZORG

ONAFHANKELIJKE JEUGDHULP – NIETGEBONDEN AAN OVERHEID BESTAAT NIET IN NEDERLAND.
ONS-KENT-ONS MENTALITEIT = GEDRAG BIJ JEUGDZORG, KINDERBESCHERMING EN RECHTERS
KETENLOYALITEIT = OVERDREVEN COLLEGIALE VRIENDELIJKHEID

VOORLICHTING OVER ALLE JEUGDHULP (FAMILIEGROEPSPLAN,OMBUDSMAN, JONGERENRAAD)
VEEL PRATEN OVER PLEEGZORG EN VOOGDIJ —— UITHUISPLAATSING NIET OVER PRATEN
TRANSPARANTIE OVER JEUGDHULP : CIJFERS EN OVERZICHTEN DOOR JEUGDZORG E.A.

FREQUENTE BEZOEKREGELINGEN = ELKAAR REGELMATIG ZIEN MINIMAAL EENS PER WEEK
OOK VOOR OPA’S EN OMA’S
OUDERVERSTOTING: KORTER PROCES VAN ONTKENNING BIJ KINDEREN OVER HUN OUDERS.
HECHTINGSPROBLEMEN
KINDEREN STEUNEN IN RELATIEHERSTEL : VERBETEREN CONTACT TUSSEN KIND EN OUDERS
LOYALITEITSCONFLICT

LOTGENOTENCONTACT OUDERS AAN HUN LOT OVERLATEN
EEN GOEDE OUDERORGANISATIE VOOR EENZAAMHEID BIJ KIND – KWIJT
HERKENNING, TIPS, STEUN, SITE

De inspectie doet onderzoek naar zogenaamde ‘zwijgcontracten’ in de zorg

 

Dit zijn vaststellingsovereenkomsten tussen personen en zorginstellingen met een ongewenste inhoud. Heeft een zwijgcontract getekend? Dan vragen we u dit te melden bij ons. Dat kan ook anoniem. Lees hier wat u kunt doen.

Wij spreken van een ongewenste inhoud als bijvoorbeeld één of meerdere van onderstaande punten staan opgenomen:

  • verplicht zwijgen
  • afzien van een gang naar de tuchtrechter
  • afzien van aangifte bij politie of openbaar ministerie om strafrechtelijke vervolging te ontlopen
  • afzien van melden bij de inspectie
  • afzien van inschakelen van de media

Hoe kan ik melden?

U kunt contact opnemen met het Landelijk Meldpunt Zorg.

Werkt u in de zorg? Dan kunt een e-mail sturen naar Meldpunt IGJ via of telefonisch contact opnemen via 088 – 120 5000.
Wij zijn van maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur.

U kunt ook een brief sturen naar:
Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, Postbus 2518, 6401 DA Heerlen.
Waarom onderzoekt IGJ zwijgcontracten?

Met ons toezicht willen we de kwaliteit en veiligheid van de zorg bewaken. En overeenkomsten met een dergelijke inhoud staan hier haaks op.
Wat doet de inspectie met uw informatie?

We willen met een breed onderzoek in kaart brengen wat voor soort vaststellingsovereenkomsten er worden gesloten. We willen weten waar in de zorgsector dit speelt, om welke redenen dit wordt gedaan.

Om dit te weten te komen is uw melding van groot belang! Als u zich meldt bij de inspectie, dan zullen wij persoonlijk met u de mogelijkheden bespreken. We willen informatie inwinnen en inzicht krijgen in de contracten om te bepalen of de vaststellingsovereenkomsten een ongewenste inhoud hebben. U kunt anoniem melden. We gaan zeer vertrouwelijk met uw informatie om.

Uithuisplaatsing: meer garanties nodig dat het beter gaat met de kinderen

 

1 februari 2019 Jeugdbescherming Ido Weijers

Helaas wordt ons vertrouwen in de jeugdbescherming met enige regelmaat ernstig beschadigd. Zo kwam onlangs in een uitzending van Nieuwsuur een reeks schrijnende fouten in een en dezelfde casus aan het licht. Een veertienjarige was bij een alleenstaande pleegvader geplaatst. Al snel bleek hier sprake van seksueel misbruik. De pleegvader meldde het misbruik zelf bij éen van de drie betrokken zorgorganisaties, maar stelde het vals voor: Mustafa zou zelf hebben verzocht om seksueel contact en hij zou daar slechts ‘op diens verzoek’ op zijn ingegaan. Hoewel deze voorstelling zijn gedrag uiteraard niet minder laakbaar en strafbaar maakt, verdiepte geen van de betrokken organisaties – Jeugdbescherming Gelderland, het Verdihuis in Oss en de Stichting Voorziening voor Pleegzorg – zich in de zaak. Ze deden evenmin een melding bij Veilig Thuis of aangifte.

Het Verdihuis, dat zichzelf op haar website aanprijst als ‘beste werkgever 2018-2019’ en dat zegt ‘wonen in een veilige omgeving’ te garanderen, blijkt al jarenlang cliënten bij de pleegvader te plaatsen. De organisatie doet er alles aan om te zorgen dat het deze opvangplek niet kwijtraakt. “Het Verdihuis ziet geen aanleiding om te stoppen met dit gezinshuis”, schrijft de organisatie. “Wel blijft het de taak van het Verdihuis om de gezinsouder zo goed mogelijk te begeleiden zodat hij op een prettige manier verder kan met de opvang in zijn gezinshuis.”

Alsof deze opstelling al niet erg genoeg is, besluit men ook dat de jongen nog twee maanden bij de pleegvader moet blijven wonen, waarna het misbruik gewoon doorgaat. Zonder excuses voor deze misstand en zelfs zonder enige specifieke ondersteuning naar aanleiding van deze traumatische ervaring, wordt hij vervolgens in een gesloten instelling geplaatst. Gegeven de niet weersproken beschuldiging – ‘hij vroeg er zelf om’ – voelde hij zich daar als dader in plaats van als slachtoffer benaderd en zeer onveilig.

Als hij acht jaar later eindelijk aangifte durft te doen wordt de voormalige pleegvader door het Gerechtshof veroordeeld tot 24 maanden cel. Pleegvader voelt zich gesteund door de zorgorganisaties en procedeert door, maar de Hoge Raad bevestigt dit vonnis twee jaar later. Het vonnis bevestigt tevens dat het misbruik na de eerste melding nog twee maanden is doorgegaan. Helaas komt hiermee nog geen einde aan deze treurige geschiedenis. Na de laatste veroordeling verzamelt de jongeman de moed om de betrokken organisaties ter verantwoording te roepen: waarom heeft niemand ingegrepen? In plaats dat alsnog ruiterlijk excuses volgen, leidt dit tot een jarenlange worsteling om erkenning. En als hij uiteindelijk excuses en een schadevergoeding krijgt, legt Jeugdbescherming Gelderland hem een contract voor, dat hem verbiedt met anderen te praten over deze zaak. De advocaat van de organisatie prent hem dit meerdere malen in. Toch meldt Mustafa zich uiteindelijk bij de Inspectie. Die oordeelt tenslotte dat zo’n zwijgcontract nooit opgesteld had mogen worden.

Het verantwoordelijk ministerie van Volksgezondheid heeft tot nog toe weinig haast gemaakt met een wettelijk verbod en strafbaarstelling van dergelijke zwijgcontracten. Toch is allang bekend dat die ook elders in de zorg – in de ziekenhuis-, gehandicapten- en ouderenzorg – voorkomen. Minister Hugo de Jonge twitterde in reactie op de uitzending dat hij daar wel voor voelt. Het kan geen kwaad als de Kamer hem hierop aanspreekt en naar aanleiding van het optreden van Jeugdbescherming Gelderland in deze zaak aandringt op spoed met een dergelijk verbod.

Maar het lijkt intussen ook tijd om het hele beleid van Jeugdbescherming Gelderland kritisch door te lichten. Ik herinner aan het al even pijnlijke en goed gedocumenteerde verhaal dat eind vorig jaar verscheen in de NRC over een klein particulier opvangtehuis in Gelderland – C&S – waar tien kinderen met gedragsstoornissen via dezelfde Gelderse instelling bij acht volwassenen met uiteenlopende psychiatrische stoornissen waren geplaatst, met een nauwelijks opgeleide begeleider, soms met één stagiair, soms alleen een stagiair, vrijwel zonder zorg- of begeleidingsplan, met volstrekt onvoldoende geld voor eten en andere behoeften en chaotische disciplinaire regels. Jarenlang keek de zorgorganisatie nauwelijks om naar wat hier feitelijk gebeurde. Net als in het geval van de pleegvader was men blind en voelde men zich niet verantwoordelijk voor evidente misstanden. Zowel de kinderen als de volwassenen zijn er inmiddels weggehaald. De sociale recherche doet onderzoek naar de financiële administratie.

Ook hier lijkt de leidende gedachte bij Jeugdbescherming Gelderland geweest om deze opvangplek niet kwijt te raken en is het belang van de kinderen daar langdurig aan ondergeschikt geweest. Deze pijnlijke voorbeelden drukken ons voor de zoveelste keer met de neus op het feit dat we alleen onder garantie, dat we werkelijk kunnen vertrouwen op een superalerte uitvoering van en toezicht op de jeugdbeschermingsmaatregelen, tot zo’n ingrijpende beslissing als uithuisplaatsing kunnen overgaan. Als de veiligheid van deze kinderen niet is gegarandeerd, stort deze kant van de jeugdbescherming als een kaartenhuis in elkaar.

Bron: http://blog.pedagogiek.nu/blog/2019/02/01/uithuisplaatsing-meer-garanties-nodig-dat-het-beter-gaat-met-de-kinderen/

Jongeren gezocht voor onderzoek over uithuisplaatsingen

27 februari 2019 Dossier: Familierecht
 
Elk jaar zijn er vele kinderen die tijdelijk of voor een langere tijd niet meer bij hun ouders kunnen wonen. Rechters, gezinsvoogden en andere hulpverleners maken daar een keuze over. Om een goede keuze te maken is het belangrijk dat kinderen kunnen participeren bij deze beslissing. Hoe vinden kinderen dat het thuis gaat? Waar willen kinderen het liefst heen? Sommige mensen vinden het moeilijk om dit aan jonge kinderen te vragen. In dit onderzoek willen wij jongeren en jongvolwassenen (16-26 jaar) spreken die als jong kind uithuisgeplaatst zijn, en hen vragen welke tips ze hebben voor hulpverleners. We doen het onderzoek samen met de Rijksuniversiteit Groningen.
 
Wat houdt het onderzoek in?
 
Een onderzoeker komt 1x naar jou toe: thuis of een andere gewenste locatie.
Je beantwoordt vragen over hoe hulpverleners beter met jonge kinderen kunnen praten en hen beter kunnen betrekken in de beslissing tot uithuisplaatsing.
Het gesprek duurt ongeveer een uur en wordt opgenomen met een voice-recorder.
 
Wie kan meedoen?
 
Wij zoeken jongeren en jongvolwassenen voor dit onderzoek die:
Tussen de 16 en 26 jaar oud zijn.
Na hun 4e en voor hun 12e verjaardag uithuisgeplaatst zijn.
Daarna tijdelijk of voor een langere tijd in één of meerdere pleeggezinnen (netwerk of onbekenden), gezinshuizen of residentiele woongroepen hebben gewoond.
 
Wat krijg jij er voor terug?
 
Deelname is anoniem en vertrouwelijk, maar alle tips van jou en andere jongeren worden doorgegeven aan hulpverleners. Zij kunnen jullie tips gebruiken wanneer zij overwegen jonge kinderen uit huis te plaatsten. Zo draag jij bij aan meer en betere participatie!
Je krijgt een klein bedankje in de vorm van een spel of een bioscoopbon van 10 euro.
 
Wil je meedoen of heb je vragen?
 
)