Peelgemeenten tegen jeugdzorg-coöperatie

 
De gemeenten Asten, Someren en Laarbeek kondigden deze week aan zelf jeugdzorg uit te willen voeren. Daarmee worden ze toezichthouder, opdrachtgever en uitvoerder, zo schrijft Eindhovens Dagblad. Circa dertig jeugd- en gezinscoaches in Asten, Someren en Laarbeek zijn nu nog in dienst van instellingen als LEV Groep, Bijzonder Jeugdwerk en MEE. Daardoor zou feitelijk niemand eindverantwoordelijk zijn. Met het plan Jeugd Inc. willen de zorg- en welzijnsorganisaties antwoord geven op de kritiek dat de jeugdzorg in de Peel te versnipperd is. Maar de colleges van burgemeester en wethouders van de drie gemeenten zijn tegen. De Peelgemeenten, het samenwerkingsverband op het gebied van zorg in de regio wil begin 2020 zelf jeugdzorg-specialisten in dienst nemen.
 
Lees meer:

Onderzoek toont aan: forse tekorten jeugdzorg bij gemeenten

Bij nagenoeg alle onderzochte gemeenten is sprake van een tekort op de begroting voor jeugdzorg. Dat blijkt uit onderzoek dat minister Hugo de Jonge liet uitvoeren naar de wachtlijsten en de geldzorgen in de jeugdzorg, zo schrijft Trouw. Twee derde van de gemeenten komt meer dan 20 procent tekort en een op de vijf gemeenten heeft een tekort van meer dan 40 procent. Uit het onderzoek blijkt ook dat gemeenten tussen 2015 en 2017 zo’n 12 procent meer jongeren hielpen. De groei geldt voor alle vormen van jeugdzorg, zowel de lichte als de zware hulp.
De Jonge: “We moeten nu kijken welke financiële maatregelen er nodig zijn. Maar ook wat er breder nodig is om de jeugdzorg te verbeteren.” De minister komt in mei met nadere plannen. Hoeveel geld erbij komt en of dat voor alle gemeenten geldt is nog niet duidelijk.

Lees meer:
Flinke tekorten voor jeugdzorg bij gemeenten

Kamerbrief over Aanbieding verdiepend onderzoek jeugd

NA EEN DEBAT IN DEN HAAG ….

Vorige week woensdagmiddag 17 april 2019 van 13.30 tot 16 uur was er een debat of Algemeen Overleg – A.O. van de Vaste Kamercommissie VWS-Jeugd met de regering over vragen antwoorden, brieven en het rapport: MISSTANDEN IN JEUGDZORGINSTELLINGEN

In de Klompezaal, genoemd naar de eerste vrouwelijke minister in ons land Marga Klompe, zitten dan aan de ene kant van de tafel de Kamerleden en aan de andere kant 1 of meer ministers met enkele medewerkers.
In een ander gedeelte van de zaal zitten dan de bezoekers. En dit maal waren er ook meerdere jongeren uit instellingen bij.
Na dit “debat” hadden enkele ouders waaronder dhr. Harrie Vleerlaag, mevr. Saskia Hoekstra en enkele van hun jongens indringende gesprekken met Minister De Jonge.
Ook een vader helemaal uit Oldenzaal, in de trein 2,5 uur heen en dan weer terug, kon zijn grote zorgen en boosheid uiten tegenover Minister De Jonge, die rustig luisterde.

De directeur Zorg van dit Ministerie noteerde al onze namen.

Vanuit ST. Dutch Child Center waren aanwezig Marlien Blaauw en Jan van der Kooi ( zie foto ).

Brief aan 150 Kamerleden verzonden.

2 april 2019

Onderstaande brief aan 150 Kamerleden verzonden.

DEBAT OVV inzake Forensische zorg

COMMENTAAR DUTCH CHILD CENTER:

Een belangrijk debat en dan nog geen 20 Kamerleden aanwezig ….
En de mond maar vol over de veiligheid voor de burger.
Belangrijke vergaderingen van de  Vaste Kamercommissie VWS-Jeugd:
nog geen 7 Kamerleden aanwezig, en er zijn liefst 13 fracties/partijen in de Tweede Kamer
1 Kamerlid (Mevr. Mona Keijzer- CDA) loopt in en uit, want haar telefoon staat dus aan.
Het gaat wel over … kinderen

POLITICI: hoe zo ongeloofwaardig?

‘Kwetsbaar kind krijgt niet benodigde hulp’

26 maart ANP Binnenland

Kwetsbare kinderen krijgen vaak niet de hulp die zij nodig hebben, omdat er te weinig samenhang is in de jeugdhulp. Dat zegt Kinderombudsman Margrite Kalverboer. In een brief roept ze minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op om dit te verbeteren.

Volgens de Kinderombudsman worden de problemen in de jeugdhulp, jeugdbescherming, jeugd-ggz en het passend onderwijs steeds groter. Vooral de meest kwetsbare kinderen die te maken hebben met verschillende instanties krijgen niet de hulp die zij nodig hebben, stelt Kalverboer. ,,Er is geen plek voor kinderen die dringend psychische hulp nodig hebben, voogden wisselen elkaar in snel tempo af en kinderen zitten soms maandenlang thuis omdat er geen passend onderwijs is. Ondanks de brede inzet van alle betrokken partijen, lukt het ons niet om de hulp voor deze kinderen goed te regelen.”

Bovendien werken de verschillende organisaties volgens haar vaak langs elkaar heen en is het soms onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de hulp. ,,Kinderen die onze hulp het hardste nodig hebben, belanden zo tussen wal en schip”, aldus Kalverboer.

Bron: