Hugo de Jonge, zet stappen om te komen tot een helder en door het veld gedragen kader van jeugdzorg

 
Ido Weijers 27 mei 2019, 16:58 ( Volkskrant )
 
Bij de decentralisering van de jeugdzorg zijn kapitale fouten gemaakt, die minister De Jonge – voorheen als wethouder aanhanger van de transitie– nu mag herstellen, betoogt Ido Weijers.
 
Jeugdzorgwerkers voeren actie voor meer geld voor jeugdzorg, minder administratiedruk en het stoppen van de aanbestedingswaanzin door gemeenten. Beeld ANP / Robin van Lonkhuijsen
 
Minister De Jonge zit in een lastige positie. Als oud-wethouder jeugdzorg in Rotterdam behoorde hij tot degenen die beweerden dat de gemeenten met veel minder geld toekonden als zij de verantwoordelijkheid kregen voor de jeugdzorg. De zorg zou beter worden, toegankelijker, effectiever en efficiënter. Terwijl deskundigen waarschuwden voor de risico’s, de haast en de onverantwoorde bezuinigingen, drong hij aan op een spoedige transitie. Nu duidelijk is dat de hele operatie tot een ongekende crisis in de jeugdzorg heeft geleid (onhoudbare kosten voor de gemeenten, gigantisch toegenomen bureaucratie, toenemende wachtlijsten voor specialistische zorg en massale onvrede onder de jeugdzorgwerkers) moet hij proberen daarop zonder te veel gezichtsverlies terug te komen. Voorlopig lijkt hij dat vooral te doen met bluf.
 

Uithuisplaatsing van een kind is een catastrofe

 

16 mei 2019 ( GGZ nieuws ) Peter Dijkshoorn, bestuurder GGZ Nederland en kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder bij Accare roept op om meer onderzoek te doen naar de wijze waarop het stijgend aantal uithuisplaatsingen van kinderen kan worden verminderd.

Dijkshoorn: ‘Na recente dodelijke ongevallen op snelwegen las ik dat Rijkswaterstaat na zo’n catastrofe elke keer onderzoekt of situaties nog weer verbeterd kunnen worden. Dus, er is een slachtoffer, dan wordt onderzoek gedaan en er wordt verbetering aangebracht: vangrails, bochten, gescheiden rijrichtingen, verlichting, helmplicht, minder kruispunten, veiliger opritten, drankgebruik etc. En dat steeds weer. Gevolg? Met veel meer inwoners en veel meer verkeer is het aantal verkeersdoden spectaculair afgenomen van 2546 in 1974 naar 687 in 2018. De overheid streeft naar 0 dodelijke ongevallen.’

Met uithuisplaatsingen van kinderen gaat dat heel anders. Uithuisplaatsing wordt dan ook meer als oplossing gezien dan als catastrofe. Dat is een vergissing. Een uithuisplaatsing is soms misschien nodig, maar bovenal toch echt catastrofe voor het kind, zijn ouders en broertjes en zusjes. En hoeveel onderzoek doen we na de catastrofe van die uithuisplaatsing om dat in de toekomst steeds vaker te kunnen voorkomen? Nul, 0.

Bij verkeersongelukken wordt dus onderzoek gedaan naar alle denkbare factoren die een rol kunnen spelen bij verminderen van het aantal ongelukken. En dat leidt tot verbeteringen. Logisch. Kan dat dan niet bij uithuisplaatsingen? Natuurlijk wel. Maar we doen het niet. Gevolg voor het aantal uithuisplaatsingen? In 1997 waren er in Nederland 26.000 uit huis geplaatste kinderen. In 2018 46.000 (NJI). Op weg naar 2x zoveel.

Welke factoren hebben we zoal die een rol kunnen spelen bij uiteindelijk uit huis plaatsen, die we zouden kunnen onderzoeken en waar we dus in kunnen verbeteren? De weg naar uithuisplaatsing begint altijd jaren voordat het zo ver is. Er zijn dus al die jaren al factoren die mogelijk te beïnvloeden zijn.

LEES MEER …….

Motie ouderverstoting

Marieke van Woerkom   ==>     Herken ouderverstoting
.
Met enorm veel dank aan Lisa Westerveld; motie ouderverstoting heeft het vandaag toch gehaald. Ondanks dat deze eerder afgeraden was door Hugo de Jonge
.
Mijn laatste motie gaat over kinderen die een ouder niet meer zien, omdat de ene ouder het kind weghoudt bij de andere ouder. Ik weet dat een aantal jaren geleden het rapport-Rouvoet is uitgekomen en dat er ook een platform is ingesteld, maar ik vind dat er nog te weinig gebeurt.
.
Ik dien daarom tot slot de volgende motie in.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat volgens het rapport “Scheiden … En de kinderen dan?” jaarlijks 70.000 kinderen te maken krijgen met een echtscheiding van de ouders;
overwegende dat naar schatting 7.200 scheidingen worden getypeerd als conflictueuze scheidingen of vechtscheidingen;
overwegende dat van de volwassenen tussen 25 jaar en 46 jaar die als kind de scheiding van hun ouders meemaakten, 20% geen contact meer heeft met de vader en 5% niet meer met de moeder;
overwegende dat er vaak weinig kennis is bij jeugdzorgprofessionals, politie en justitie over ouderverstoting;
overwegende dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er manieren zijn om ouderverstoting te herkennen;
verzoekt de regering om op korte termijn concrete oplossingen voor dit probleem te laten uitwerken door een onafhankelijke onderzoekscommissie in samenwerking met ervaringsdeskundigen,
en gaat over tot de orde van de dag.
.
.
COMMENTAAR Dutch Child Center
.
IS HET NIET HEEL EIGENAARDIG, DAT MINISTER DE JONGE , minister voor jeugd, DEZE MOOIE MOTIE …. ONTRAADT?
.
Een minister met zulke mooie plannetjes en dan DEZE mooie motie NIET ziet zitten …….., kan beter …. ander werk gaan zoeken.

Onderzoek naar groot aantal zelfdodingen onder Brabantse jongeren

 
Lilian Dominicus 20-05-19 14:34 uur ( ED )
 
HELMOND – De stichting 113 Zelfmoordpreventie is op zoek naar ouders die in 2017 hun kind hebben verloren door suïcide. In dat jaar verdubbelde het aantal zelfdodingen door jongeren in de leeftijd tot 20 jaar bijna. In 2016 ging het nog om 48 kinderen, in 2017 om 81. In een kwart van deze gevallen gaat het om een Brabantse jongere. Per 100.000 jongeren gaat het in deze provincie om bijna 7 door suïcide overleden tieners. Ook in Gelderland is het aantal relatief hoog: 5 per 100.000.
 
Het zijn zulke opzienbarende cijfers dat het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport de stichting 113 Zelfmoordpreventie opdracht heeft gegeven tot spoedonderzoek. Door de verhalen van ouders, zorgverleners, leraren, broers, zussen en vrienden op te tekenen, hoopt 113 Zelfmoordpreventie meer te weten te komen over de reden waarom deze kinderen ervoor kozen uit het leven te stappen. De resultaten worden eind dit jaar verwacht. De Tweede Kamer behandelt het onderwerp op 6 juni.
 
,,We proberen erachter te komen wat ze met elkaar gemeen hebben”, zegt Daan Creemers, psycholoog bij GGZ Oost Brabant. Enkele ouderparen hebben zich al gemeld, maar dat is niet genoeg. ,,We willen zicht krijgen op elke jongere die zichzelf om het leven heeft gebracht. We hopen ook antwoord te krijgen op de vraag waarom de aantallen in Brabant en Gelderland zo hoog zijn.”
 

Grote zorgen bij dertig advocaten over jeugdzorg Noord-Holland Noord

 
18 mei 2019, 16.54 uur
 
HEERHUGOWAARD – Zo’n dertig jeugdrechtadvocaten eisen dat de achttien gemeenten in Noord-Holland Noord ingrijpen in de gesloten jeugdzorg bij Horizon. De advocaten maken zich zorgen over de kwaliteit van de zorg daar.
Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Horizon heeft sinds een paar maanden de gesloten jeugdzorg over kinderen met ernstige gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen overgenomen van Parlan/Transferium in Heerhugowaard. Het miljoenencontract werd door de gemeente gegund aan Horizon.
 
 
en

DEMONSTRATIE UTRECHT

 
WOENSDAGMIDDAG 5 JUNI
15.00 UUR BIJ RAAD VOOR DE KINDERBESCHERMING
 
Vlissingenkade 1 3521AA Utrecht
10 min. lopen vanaf Centraal Station
 
DEMONSTREREN VOOR:
waarheidsvinding
feitenonderzoek
goede diagnoses
veel teveel uithuisplaatsingen
 
DEMONSTREREN TEGEN:
bewijsloze kinderrechters
slechte rapporten
ouderverstoting

Zorgloket voor hulpaanbod bij complexe scheidingen

 
Rechtspraak.nl nieuws
 
Als een rechter zorg vraagt voor een kind of een gezin bij een complexe scheiding, schakelt voortaan een loket van samenwerkende gemeenten de zorgaanbieders hiervoor in. De Raad voor de Kinderbescherming, de gemeenten en de Rechtbank Zeeland-West-Brabant starten met ingang van deze maand deze pilot zodat kinderen zo min mogelijk schade ondervinden van het uit elkaar gaan van hun ouders.
 

Rijk en gemeenten steggelen over extra geld jeugdzorg

 
Het kabinet trekt dit jaar 350 miljoen extra uit en de komende drie jaar structureel 190 miljoen voor de jeugdzorg. Haagse bronnen meldden dit na een open brief van de VNG waarin de gemeenten het kabinet oproepen structureel voldoende middelen te geven voor de forse tekorten.
De bedragen die nu, vooruitlopend op de Voorjaarsnota, bekend zijn gemaakt, acht de VNG onvoldoende. De koepel van gemeenten vraagt structureel 490 miljoen euro per jaar.
 
BGZJ steunt de VNG en roept Rijk en gemeenten op er snel uit te komen. Hans Spigt, voorzitter van Jeugdzorg Nederland: “Niemand is gebaat bij een systeemdiscussie. Die is bovendien ook helemaal niet nodig. Het probleem is helder: de vraag is flink toegenomen terwijl het budget stevig is gekrompen. Het is nu aan het Kabinet om zo snel mogelijk met het enige juiste antwoord te komen op deze brief: extra, en structureel meer geld voor de jeugdzorg.”
 
 

Health Deal I-JGZ: innovaties voor een nog gezondere jeugd

NCJ nieuws

Het gezin centraal stellen. Dat is de sleutel tot een nog gezondere jeugd. De jeugdgezondheidszorg (JGZ) zet kinderen in hun kracht, versterkt het probleemoplossend vermogen van het gezin en is als adviseur altijd dichtbij. Dat kan alleen met de juiste ondersteuning van ouder, kind en professional. Om dat mogelijk te maken, sloten afgelopen donderdag 24 partijen afkomstig van overheid, kennisinstellingen, jeugdgezondheidszorg, belangenorganisaties en bedrijfsleven, de Health Deal I-JGZ.

LEES MEER …….

Hulp op maat voor Leeuwarder gezinnen

De Friesland Zorgverzekeraar nieuws

Stichting De Friesland en Gemeente Leeuwarden investeren samen in innovatie. Tientallen huishoudens in Leeuwarden krijgen hulp op maat via het project Citydeal Inclusieve stad. Stichting De Friesland en de gemeente Leeuwarden investeren gezamenlijk 200.000 euro om hulp te bieden aan deze gezinnen.

LEES MEER …….