Aanmelden

Wil je meedoen? Is voor jezelf belangrijk. Wil je je inschrijven als “deelnemer” bij de Stichting Dutch Child Center?

Dan tel je zeker mee!

Documentatie is belangrijk als je wil praten met instanties of ambtenaren.
Om hoeveel kinderen en ouders gaat het?
Wat speelt er in zoveel situaties rond Jeugdbescherming?
Voor onszelf en anderen ( denk aan de pers!)is het goed om te weten hoe ernstig een onderwerp is ,om welke aantallen het gaat / hoe groot een onderwerp is.

Om jou (u) zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en om goed voor jouw (uw) situatie te kunnen opkomen vragen wij dringend alle vragen goed te willen lezen en te beantwoorden. Jij als kind/jongere en u als vader en/of moeder kunt ieder apart dit vragenformulier invullen.
Alvast dank voor het invullen; zo nodig bellen we of mailen we jou/u.
Privacy: we gaan zorgvuldig om met alle gegevens.

Team DUTCH CHILD CENTER [T] 06-20673029  [M]