ANBI – Financiën

Dutch Child Center is aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

 

Algemene gegevens

Naam ANBI: St. Dutch Child Center
RSIN/Fiscaal nummer: 8557.97.630
Website adres: www.dutchchildcenter.nl
E-mail:
Adres: Kaagwerf 42
Postcode: 2804 MT
Plaats: Gouda
Postadres: Kaagwerf 42
Postcode: 2804 MT
Plaats: Gouda

 

Doelstelling

A verbeteren van een onafhankelijke jeugdhulp en jeugdbescherming in het belang van het kind en de ouders in de meest brede zin
B verbeteren van de rechten van biologische ouders
C verbeteren van de positie en de rechten van biologische en/of geadopteerde kinderen
D bevorderen van een nauwe samenwerking tussen instanties voor klachtbehandeling
E zoeken naar samenwerking met andere stichtingen van ouders voor een goede communicatie met politiek en overheden
F geven van hulp en advies aan kinderen en ouders in de breedste zin
G alle verdere handelingen ,die met bovenstaande verband houden of bevorderen.

 

Beleidsplan

Beleidsplan lange termijn

Gelet de geringe belangstelling bij politici (Kamerleden en raadsleden) en de non-actieve belangstelling bij beleidsambtenaren blijvend AANDACHT vragen voor alle aspecten van de stille, verboden ramp in Nederland: duizenden kinderen in nood, uithuis geplaatst en kwijt geraakt door en aan Jeugdzorginstanties. Gelet de geringe neiging om als ouderorganisaties samen iets te willen bereiken: blijvende pogingen om door samenwerking een scherp geluid te laten horen.

Beleidsplan middellange termijn 2020 en verder:

Zie bij BELEIDSPLAN 2018-2019.
Afhankelijk van ontwikkelingen binnen de Stichting en externe factoren als politieke steun voor veranderingen rond Jeugdzorg worden de punten van het BELEIDSPLAN2018-2019 verhevigt voortgezet.

Beleidsplan korte termijn

2018- 2019 door uitvoeren van concrete acties in deze twee jaren

 • meer belangstelling kweken voor de grote problemen bij jeugdhulp en de gevolgen daarvan
 • uitbreiding bestuursleden/serieuze medewerkers
 • meer lotgenotencontact
 • pogingen tot meer samenwerking tussen stichtingen voor ouders. Het is een vorm van enorme zwakte als stichtingen en personen niet willen samenwerken.
 • meer financiën voor een concreet centrum voor uithuisgeplaatste kinderen
 • verdere voortgang tot kwalitatieve documentatie over alle onderwerpen rond de jeugdhulp

Bestuur

 • B.J. (Jan) van der Kooi, voorzitter
  Twee kinderen zijn in 2011 zonder overleg of gesprek door een dominante dwangmatige ex weggevoerd. Jeugdzorg vindt alles best als ze maar kinderen hebben. De kinderen zijn veel overgeplaatst en lijden beide aan ouderverstoting. Het meisje is psychisch gehandicapt geraakt. Al 3 jaar wordt de verblijfplaats van de kinderen door Jeugdzorg geheim gehouden….kinderen kwijt.
 • T.J.(Theo) Bruins, secretaris
  Er waren rond de jonge kinderen grote problemen met de William Schrikker Groep(WSG) jeugdhulp- en pleegzorgorganisatie. Zowel mevr. Bruins als Theo ervaren nog dagelijks de psychische gevolgen van het optreden door WSG in deze moeilijke jaren.
 • G.G.(Gerard) van Vliet, penningmeester.
  Alleenwonend, twee uitwonende kinderen. Doet vrijwilligerswerk met mensen met een beperking.
  Hobby’s: toneelspel, kerkkoor, sportschool, fietsen/wandelen, bijhouden van financiën diverse clubs.

(In de praktijk zal met name Jan van der Kooi zich presenteren als medewerker van de Stichting.)

Beloningsbeleid

De Stichting kent geen beloningsbeleid, alle inzet is op vrijwillige basis. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen salaris. Onkosten van alle vrijwilligers/bestuursleden worden zo veel als mogelijk vergoed.

Activiteiten

Activiteiten ….

Financiële verantwoording

U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite of op een gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.