Kosten jeugdzorg verlagen; help kinderen zo vroeg mogelijk

FLEVOLAND Woensdag 19 juni 2019  ( www.omroepflevoland.nl )
Voorkomen is beter dan genezen. Onder dat motto proberen Flevolandse gemeenten de kosten voor de jeugdzorg omlaag te brengen. Los van de besparing is een andere aanpak ook beter voor de kinderen die met jeugdzorg te maken krijgen. Deze week besteedt Omroep Flevoland aandacht aan jeugdzorg, met vandaag het onderwerp: preventie.
Op het moment dat een kind uit huis geplaatst moet worden, wordt de zorg automatisch flink duurder. En het is nog maar de vraag of een kind in een pleeggezin, crisisopvang of tehuis beter af is. Daarom willen de gemeenten zoveel mogelijk preventief te werk gaan en kinderen en gezinnen in eigen huis helpen.
“Thuis is de basis”
Thuis hulp geven kan bijvoorbeeld met gezinscoaches. Zoals coach Gisela van der Ploeg, die ondersteuning biedt aan gezinnen in Dronten. Ze helpt met opvoeding, communicatie onderling maar ook met de financiën van ouders. Uithuisplaatsing moet echt een noodgreep blijven. “Want wat de situatie ook is, voor een kind is thuis de basisplek. Een kind wil graag bij z’n ouders zijn”, vertelt Van der Ploeg.
 
“Voor een kind is thuis de basisplek.”
 

Mail aan: leden Vaste Kamercommissie VWS-Jeugd

From:Dutch Child Center <>
Date: Wed, Jun 12, 2019, 8:58 PM
Subject: jeugdhulp 13 juni 10- 13 uur
To: <>

Geachte leden Vaste Kamercommissie VWS-Jeugd,

Uit voorraad leverbaar:
-30 eenvoudige Kamervragen zonder
toelichting
-60 Kamervragen over schrijnende
situaties met toelichting

Kan uw eerste vraag WO.MO zijn aan de Minister, die zoveel (deel)plannen
bedenkt:
WAAR IS HET PLAN 10.000 INHUISPLAATSINGEN GEBLEVEN?

Toelichting:
is hier een relatie te leggen tussen dit verdwenen plan ( vergelijk de bonnetjesaffaire bij het Ministerie J/V) en de benoeming van dhr.E.Gerritsen, directeur Jeugdzorg Amsterdam, tot de hoogste ambtenaar bij het Ministerie van VWS in de funktie van secretaris-generaal(S.G.) door zijn politieke vriend de oud-staatssecretaris en PvdA-zorgeconoom M.van Rijn in 2014,in 2015?

A.U.B.
Vele kinderen en ouders zijn in nood:
kinderen KWIJT aan de overheid.

Er wordt WELOVERWOGEN verzwegen over de jeugdhulp door de u bekende jeugdzorginstanties EN in individuele gevallen EN in het collectieve naar kinderrechters, parlement en pers .

Dutch Child wenst u een waardevolle vergadering toe met voldoende spreektijden voor kinderen en ouders.

Zou u als commissieleden willen beraadslagen om te reageren op onze brieven:
02.10.2018 inzake kinderrechters
21.01.2019
06.03.2019
15.04.2019

Met vriendelijke groet,
ST. DUTCH CHILD CENTER
B.J. van der Kooi
[T] 0620673029

Brief: Geachte leden Vereniging Nederlandse Gemeenten.

VERZOEK AAN DONATEURS/BELANGSTELLENDEN

Deze week een brief aan een machtige organisatie als de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Daar zijn op dit moment ongeveer 360 gemeenten bij aangesloten. Ook uw gemeente.
Wilt u/wil jij eens nagaan op de site van jouw gemeente:
– wordt de functie van vertrouwenspersoon genoemd voor jeugdhulp?
En dan dat FamilieGroepsPlan om uithuisplaatsing te VOORKOMEN ?
– die jeugdzorginstantie schrijft op haar site waarschijnlijk alleen over voogdij en nooit over uithuisplaatsing.

Controleer dit eens en geef dit door aan ons aub.
Volgende week een brief aan:
Onderzoeksraads Voor Veiligheid-OVV, een instituut dat goed zorgt voor onze veiligheid en die van onze kinderen?

Doe mee met Stichting Dutch Child Center
Doneer een gift op NL06INGB0007014855 TNV Stichting Dutch Child Center te Gouda
AUB alles kost geld toch? We hebben minimaal € 1500 nodig per jaar voor de belangen van je kind(eren). Doen !

 

Download:

Geachte leden Vereniging Nederlandse Gemeenten.

Hugo de Jonge, zet stappen om te komen tot een helder en door het veld gedragen kader van jeugdzorg

 
Ido Weijers 27 mei 2019, 16:58 ( Volkskrant )
 
Bij de decentralisering van de jeugdzorg zijn kapitale fouten gemaakt, die minister De Jonge – voorheen als wethouder aanhanger van de transitie– nu mag herstellen, betoogt Ido Weijers.
 
Jeugdzorgwerkers voeren actie voor meer geld voor jeugdzorg, minder administratiedruk en het stoppen van de aanbestedingswaanzin door gemeenten. Beeld ANP / Robin van Lonkhuijsen
 
Minister De Jonge zit in een lastige positie. Als oud-wethouder jeugdzorg in Rotterdam behoorde hij tot degenen die beweerden dat de gemeenten met veel minder geld toekonden als zij de verantwoordelijkheid kregen voor de jeugdzorg. De zorg zou beter worden, toegankelijker, effectiever en efficiënter. Terwijl deskundigen waarschuwden voor de risico’s, de haast en de onverantwoorde bezuinigingen, drong hij aan op een spoedige transitie. Nu duidelijk is dat de hele operatie tot een ongekende crisis in de jeugdzorg heeft geleid (onhoudbare kosten voor de gemeenten, gigantisch toegenomen bureaucratie, toenemende wachtlijsten voor specialistische zorg en massale onvrede onder de jeugdzorgwerkers) moet hij proberen daarop zonder te veel gezichtsverlies terug te komen. Voorlopig lijkt hij dat vooral te doen met bluf.
 

Uithuisplaatsing van een kind is een catastrofe

 

16 mei 2019 ( GGZ nieuws ) Peter Dijkshoorn, bestuurder GGZ Nederland en kinder- en jeugdpsychiater en bestuurder bij Accare roept op om meer onderzoek te doen naar de wijze waarop het stijgend aantal uithuisplaatsingen van kinderen kan worden verminderd.

Dijkshoorn: ‘Na recente dodelijke ongevallen op snelwegen las ik dat Rijkswaterstaat na zo’n catastrofe elke keer onderzoekt of situaties nog weer verbeterd kunnen worden. Dus, er is een slachtoffer, dan wordt onderzoek gedaan en er wordt verbetering aangebracht: vangrails, bochten, gescheiden rijrichtingen, verlichting, helmplicht, minder kruispunten, veiliger opritten, drankgebruik etc. En dat steeds weer. Gevolg? Met veel meer inwoners en veel meer verkeer is het aantal verkeersdoden spectaculair afgenomen van 2546 in 1974 naar 687 in 2018. De overheid streeft naar 0 dodelijke ongevallen.’

Met uithuisplaatsingen van kinderen gaat dat heel anders. Uithuisplaatsing wordt dan ook meer als oplossing gezien dan als catastrofe. Dat is een vergissing. Een uithuisplaatsing is soms misschien nodig, maar bovenal toch echt catastrofe voor het kind, zijn ouders en broertjes en zusjes. En hoeveel onderzoek doen we na de catastrofe van die uithuisplaatsing om dat in de toekomst steeds vaker te kunnen voorkomen? Nul, 0.

Bij verkeersongelukken wordt dus onderzoek gedaan naar alle denkbare factoren die een rol kunnen spelen bij verminderen van het aantal ongelukken. En dat leidt tot verbeteringen. Logisch. Kan dat dan niet bij uithuisplaatsingen? Natuurlijk wel. Maar we doen het niet. Gevolg voor het aantal uithuisplaatsingen? In 1997 waren er in Nederland 26.000 uit huis geplaatste kinderen. In 2018 46.000 (NJI). Op weg naar 2x zoveel.

Welke factoren hebben we zoal die een rol kunnen spelen bij uiteindelijk uit huis plaatsen, die we zouden kunnen onderzoeken en waar we dus in kunnen verbeteren? De weg naar uithuisplaatsing begint altijd jaren voordat het zo ver is. Er zijn dus al die jaren al factoren die mogelijk te beïnvloeden zijn.

LEES MEER …….

Motie ouderverstoting

Marieke van Woerkom   ==>     Herken ouderverstoting
.
Met enorm veel dank aan Lisa Westerveld; motie ouderverstoting heeft het vandaag toch gehaald. Ondanks dat deze eerder afgeraden was door Hugo de Jonge
.
Mijn laatste motie gaat over kinderen die een ouder niet meer zien, omdat de ene ouder het kind weghoudt bij de andere ouder. Ik weet dat een aantal jaren geleden het rapport-Rouvoet is uitgekomen en dat er ook een platform is ingesteld, maar ik vind dat er nog te weinig gebeurt.
.
Ik dien daarom tot slot de volgende motie in.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat volgens het rapport “Scheiden … En de kinderen dan?” jaarlijks 70.000 kinderen te maken krijgen met een echtscheiding van de ouders;
overwegende dat naar schatting 7.200 scheidingen worden getypeerd als conflictueuze scheidingen of vechtscheidingen;
overwegende dat van de volwassenen tussen 25 jaar en 46 jaar die als kind de scheiding van hun ouders meemaakten, 20% geen contact meer heeft met de vader en 5% niet meer met de moeder;
overwegende dat er vaak weinig kennis is bij jeugdzorgprofessionals, politie en justitie over ouderverstoting;
overwegende dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er manieren zijn om ouderverstoting te herkennen;
verzoekt de regering om op korte termijn concrete oplossingen voor dit probleem te laten uitwerken door een onafhankelijke onderzoekscommissie in samenwerking met ervaringsdeskundigen,
en gaat over tot de orde van de dag.
.
.
COMMENTAAR Dutch Child Center
.
IS HET NIET HEEL EIGENAARDIG, DAT MINISTER DE JONGE , minister voor jeugd, DEZE MOOIE MOTIE …. ONTRAADT?
.
Een minister met zulke mooie plannetjes en dan DEZE mooie motie NIET ziet zitten …….., kan beter …. ander werk gaan zoeken.

Onderzoek naar groot aantal zelfdodingen onder Brabantse jongeren

 
Lilian Dominicus 20-05-19 14:34 uur ( ED )
 
HELMOND – De stichting 113 Zelfmoordpreventie is op zoek naar ouders die in 2017 hun kind hebben verloren door suïcide. In dat jaar verdubbelde het aantal zelfdodingen door jongeren in de leeftijd tot 20 jaar bijna. In 2016 ging het nog om 48 kinderen, in 2017 om 81. In een kwart van deze gevallen gaat het om een Brabantse jongere. Per 100.000 jongeren gaat het in deze provincie om bijna 7 door suïcide overleden tieners. Ook in Gelderland is het aantal relatief hoog: 5 per 100.000.
 
Het zijn zulke opzienbarende cijfers dat het ministerie van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport de stichting 113 Zelfmoordpreventie opdracht heeft gegeven tot spoedonderzoek. Door de verhalen van ouders, zorgverleners, leraren, broers, zussen en vrienden op te tekenen, hoopt 113 Zelfmoordpreventie meer te weten te komen over de reden waarom deze kinderen ervoor kozen uit het leven te stappen. De resultaten worden eind dit jaar verwacht. De Tweede Kamer behandelt het onderwerp op 6 juni.
 
,,We proberen erachter te komen wat ze met elkaar gemeen hebben”, zegt Daan Creemers, psycholoog bij GGZ Oost Brabant. Enkele ouderparen hebben zich al gemeld, maar dat is niet genoeg. ,,We willen zicht krijgen op elke jongere die zichzelf om het leven heeft gebracht. We hopen ook antwoord te krijgen op de vraag waarom de aantallen in Brabant en Gelderland zo hoog zijn.”
 

Grote zorgen bij dertig advocaten over jeugdzorg Noord-Holland Noord

 
18 mei 2019, 16.54 uur
 
HEERHUGOWAARD – Zo’n dertig jeugdrechtadvocaten eisen dat de achttien gemeenten in Noord-Holland Noord ingrijpen in de gesloten jeugdzorg bij Horizon. De advocaten maken zich zorgen over de kwaliteit van de zorg daar.
Dat meldt het Noordhollands Dagblad. Horizon heeft sinds een paar maanden de gesloten jeugdzorg over kinderen met ernstige gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen overgenomen van Parlan/Transferium in Heerhugowaard. Het miljoenencontract werd door de gemeente gegund aan Horizon.
 
 
en