JEUGD- EN KINDBESCHERMERS HEBBEN KEUZE GENOEG

J.B.-ers en K.B.-ers hebben keuze genoeg. Het is hun eigengemaakte keuzemateriaal.

Ze kunnen kiezen uit het vele:

 • 15 soorten ontwikkelings bedreigingen
 • 10 soorten sfeer van opvoeding
 • 10 soorten van onveiligheid in gezinnen
 • 15 soorten van wanorde-chaos in een gezin
 • 10 soorten van spanning in een gezin
 • minimaal 50 vervelende psychische of ziekelijke factoren bij een vader of moeder

Dan beschrijven J.B.-ers en K.B.-ers graag uitgebreid over hun aannames, hun indrukken, hun vermoedens en maken veel
ruimte in hun rapport voor de porties laster van een ex.

De Raad Kinderbescherming heeft vele vermoedens:

 • kan zich niet aan de indruk onttrekken
 • het lijkt erop
 • heeft sterke twijfels
 • het is niet uitgesloten, dat
 • het kan zo zijn
 • kan zich voorstellen
 • acht het aannemelijk
 • heeft ernstige zorgen

Er spelen vragen als:
K.B.-ers is toch onderdeel van Justitie? En dan spelen met vragen?

Vele jeugd- en kinderbeschermers kiezen uit het vele keuzemateriaal hierboven, komen zo tot hun vooroordelen, worden daarbij
dan onbetrouwbaar en geven kindgevaarlijke adviezen.

Kinderrechters kiezen WEINIG, feitenonderzoek blijft weg, lijsten met onjuistheden van ouders en advocaten verdwijnen ……….
IN 95 % van de kinderzaken gaan de kinderen naar Jeugdzorg e.a.
Een oud-kinderrechter zei: ” soms twijfelde ik wel “. Maar wees dan altijd toe aan Jeugdzorg e.a.

Ouders en kinderen hebben GEEN KEUZE.
Die kinderrechters geven ouders en kinderen ook weinig om te kiezen. En die proefuit/in huisplaatsing, daar heeft die kinderechter
nog nooit van gehoord net zo min als Jeugdzorg zelf.

De rechtspositie van kinderen en ouders tegenover de overheid is ook midden 2019: STUITEND ONWERKELIJK

Geplaatst in Blog.