Grote zorgen over suïcidepogingen jongeren in de jeugdzorgPlus

Afgelopen zaterdag zond Nieuwsuur een item uit over het groeiend aantal suïcidale jongeren die in de jeugdzorgPlus wordt geplaatst. Een zorgelijke ontwikkeling die volgens Peer van de Helm, Leidse lector residentiële jeugdzorg, veroorzaakt wordt door het feit dat deze jongeren in een eerder stadium geen adequate hulp hebben gekregen.
 

Kinderen met probleemouders niet goed in beeld

Gemeenten hebben kinderen van ouders met psychische problemen of een verslaving niet goed in beeld. Volgens het Trimbos Instituut is dat vooral te wijten aan onbekendheid met de problematiek. Uit onderzoek blijkt ook dat gemeenten nauwelijks preventief beleid hebben ontwikkeld, terwijl ze daar wel verantwoordelijk voor zijn, aldus een artikel in Binnenlands Bestuur. Het Trimbos instituut vindt de hulp aan deze kinderen noodzakelijk omdat het een groot probleem is met grote gevolgen.

Meer:

Dossier van de week: kwetsbare jongeren 16-27

In de leeftijdsfase 16 tot 27 jaar zetten jongeren de stap naar volwassenheid. Ongeveer 15 procent van alle jongeren heeft hier op enig moment hulp bij nodig. Bijvoorbeeld hulp bij het vinden van passende zorg of het vinden van een opleiding of werk. Gemeenten hebben hierbij een belangrijke taak. In de praktijk blijken gemeenten het vaak moeilijk te vinden om passende hulp te bieden aan deze groep. Relatief veel jongeren hebben namelijk problemen op verschillende leefgebieden en hebben dus te maken met verschillende instanties en wettelijke kaders. Dit vraagt om een brede aanpak dwars door alle wettelijke kaders heen en ruimte voor professionals om jongeren te ondersteunen richting zelfstandigheid. Een groot deel van de hulpbehoevende jongeren onttrekt zich daarnaast aan de hulp van gemeenten (en andere instanties). Veel jongeren hebben namelijk geen goed beeld van hun problemen. Zij ontkennen of onderschatten hun problemen en doen daarom geen beroep op hulp. Het resultaat is dat jongeren op latere leeftijd met een vrachtlading aan problemen aankloppen voor hulp.
 

Cursus Jeugdwet

In deze cursus zal, na een algemene inleiding over het jeugdrecht en de spelers in het veld, met name aandacht worden besteed aan de regelgeving die geldt voor de gemeentelijke besluiten op grond van de Jeugdwet. Aan de orde komen de belangrijkste begrippen uit de Jeugdwet en de Algemene wet bestuursrecht, het onderzoek dat het college dient uit te voeren naar aanleiding van een jeugdhulpvraag en de mogelijkheden om beleid te voeren, bijvoorbeeld over wat onder de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen dient te worden verstaan.

Welke Awb besluiten kent de Jeugdwet?

Wie zijn belanghebbend bij deze besluiten?
Hoe zien de gemeentelijke verordeningen Jeugdwet er uit?
Welke rechtsbescherming kent de Jeugdwet?
Wat houdt de onderzoeksverplichting van het college in?
Wanneer zijn de eigen mogelijkheden en het probleemoplossend vermogen toereikend?
Hoofdlijnen van de jurisprudentie Jeugdwet
 
Aanleiding
 
De Jeugdwet is inmiddels drie jaren oud. De belangrijkste juridische vragen zijn op dit moment:
 
Wanneer is een ouder belanghebbend bij beslissingen omtrent zijn kind?
Wat is de verhouding tussen gedwongen en vrijwillig kader?
Wat verstaat de rechter onder jeugdhulp en hoe is de toegang tot de jeugdhulp?
Hoe toetst de rechter de verleningsbeschikking van artikel 2.3 Jeugdwet?
Wat zijn de mogelijkheden tot beleid bij persoonsgebonden budgetten?
Wat zijn de mogelijkheden tot herziening, intrekking en terugvordering?
 
Nu de wet al wat langer van kracht is wordt het nu tijd om de focus meer te leggen op de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de Jeugdwet.
 
 

Een familiegroepsplan voor Dave

Een familiegroepsplan voor Dave
4 september 2018

Dave is niet zijn echte naam, maar zijn verhaal is wel echt. Kort na zijn geboorte werd Dave, net als zijn broers en zussen, uithuisgeplaatst omdat zijn ouders niet voor hem konden zorgen. Eerst woonde hij in een pleeggezin. Daarna in een crisispleeggezin, een behandelgroep, een gezinshuis, een crisisgroep… Dave legde een lange weg af door de jeugdzorg, zoals veel kinderen. Hoe helpen we Dave contact te houden met de belangrijke mensen in zijn leven?Lees verder

Haags boek ‘De Stille Schreeuw’ geeft mishandelde kinderen een stem: “Zoveel kinderen overkomt dit”

Haags boek ‘De Stille Schreeuw’ geeft mishandelde kinderen een stem: “Zoveel kinderen overkomt dit”
04 sep 2018
Door Lieuwe van Slooten

Het boek gaat over Mara die op 10-jarige leeftijd uit huis wordt geplaatst en wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Vervolgens zwerft ze van kindertehuizen naar pleeggezinnen. Het verhaal van Mara is eigenlijk het verhaal van de schrijfster Djadi Loose zelf. “Wat haar overkomt heb ik meegemaakt. Het voelde als kind alsof jouw wezen niet mag bestaan,” vertelt Djadi Loose op Den Haag FM.

Met het boek wil Loose kinderen een stem geven. “In Nederland worden 119.000 kinderen mishandeld. Ik vind het belangrijk om dit vanuit het perspectief van het kind te vertellen.” Het heeft tot veel positieve reacties geleid van mensen die met jeugdzorg te maken hebben. “Het boek laat zien hoe belangrijk de één op één aandacht voor een kind is.”

Bezuiniging
Afgelopen maandag stond het Lange Voorhout nog vol met jeugdzorgwerkers omdat de jeugdzorg lijdt onder de bezuinigingen van de gemeenten. Loose hoopt met haar boek aan te geven dat het ontzettend belangrijk blijft om tijd en geld in de kinderen te investeren. “Anders wordt de kwaliteit echt minder.”

Bron en meer:

Minder jeugdhulp nodig door buurtgezinnen in Dordrecht en Papendrecht

Minder jeugdhulp nodig door buurtgezinnen in Dordrecht en Papendrecht

 

Dankzij de inzet van buurtgezinnen hebben minder kinderen jeugdhulp nodig. Dat zegt wethouder Pieter Paans van Papendrecht. Bij wijze van proef vangen deze gezinnen kinderen van buurtbewoners op, die om uiteenlopende redenen overbelast zijn.
Marjolein Groenendijk 23-08-18

,,De hulp wordt bijvoorbeeld geboden aan ouders van wie een van de kinderen een beperking heeft, die in de ziektewet zitten of psychisch belast zijn of die het te druk hebben omdat er veel kinderen zijn’’, vertelt coördinator Judith Lorier van Buurtgezinnen.nl. ,,Ook zit er een moeder bij die opvoeden ontzettend vindt tegenvallen.’’Lees verder

Maak gratis kennis met Huisje Thuisje antwoordspel

Maak gratis kennis met Huisje Thuisje: uniek vraag- en antwoordspel waarmee zorgverlener en cliënt elkaar snel beter leren kennen
oktober 01
Locatie: Amsterdam
Tijd: 15:00 tot 16:30
Type: Bijeenkomst

Een heel leuk spel om te spelen én een waardevolle informatiebron tijdens alle fasen van het zorgproces. Spelen van Huisje Thuisje helpt om echt contact te maken met je cliënt en brengt je snel bij de kern van de problematiek.

> HET SPEL IS IN ALLE FASEN VAN HET ZORGPROCES TE GEBRUIKEN:
• Als eerste kennismaking om contact te maken en elkaar beter te leren kennen.
• Als voorbereiding voor het opstellen van een passend zorgplan.
• Als interventie om zorgdoelen beter af te stemmen op actuele behoeften.

> MAAK KENNIS MET DE MOGELIJKHEDEN VAN DIT SPEL TIJDENS DE GRATIS INTRODUCTIEBIJEENKOMSTEN OP:
• 01.10.18 van 15:00-16:30 uur bij Unalzorg in Amsterdam
• 05.11.18 van 15:00-16:30 uur bij Unalzorg in Amsterdam
• 03.12.18 van 15:00-16:30 uur bij Unalzorg in Amsterdam

> INHOUD INTRODUCTIEBIJEENKOMST:
• Informatie over de mogelijkheden van Huisje Thuisje als zorgtool.
• Het spel zelf bekijken en toelichten van de speelwijze.
• Informatie over de rol van de zorgverlener als spelregisseur.

MELD JE VOORAF AAN VOOR DE DAG VAN JOUW VOORKEUR VIA:
• 020 – 4470518 of

 

Bron en meer ….

Hoe betrekt u als gemeente kwetsbare jongeren bij het beleid?

Hoe betrekt u als gemeente kwetsbare jongeren bij het beleid? 12 adviezen
23-07-2018

Ger Ramaekers

Als gemeente betrekt u uiteraard burgers bij het maken van participatiebeleid. Dit doet u door te overleggen met verschillende raden. Dat is 1 manier om invulling te geven aan cliëntenparticipatie. Maar staat u er weleens bij stil dat niet alle doelgroepen goed gedijen in dit radenmodel? Kwetsbare jongeren zijn zo’n groep. Hoe betrekt u kwetsbare jongeren bij het beleid? Wanneer zijn zowel u als de jongeren tevreden? In dit blog geef ik 12 adviezen om uw aanpak te verbeteren.

Bron en meer: