Zoekoptimalisatie

INHUISPLAATSING, WEER NAAR HUIS

UITHUISPLAATSING, NOOIT MEER THUIS

SPOEDMACHTIGING = GEBELD MET KINDERRECHTER = TOESTEMMING OM KIND SNEL TE PAKKEN
WAARHEIDSVINDING = ZOEKEN NAAR BEWIJS/BEWIJZEN
BEWIJSLOZE KINDERRECHTERS : WERKEN ZONDER BEWIJS WEL MET DUBIEUZE RAPPORTEN
DUIDELIJKE RICHTLIJNEN = AFSPRAKEN
AANNAMES – GEDACHTEN – INDRUKKEN – VERMOEDENS

SPOEDUITHUISPLAATSING = SNEL WEGVOEREN VAN KINDEREN EN ERGENS PLAATSEN PERSPECTIEF BIEDEND
PLEEGGEZIN = TOEKOMST BIEDEND PLEEGGEZIN ——– KIND KWIJT
TRANSPARANT = DUIDELIJK OPENBAAR INZICHTELIJK
GEZAGSONTHEFFING = OUDERS NIETS MEER TE ZEGGEN LETTERLIJK

GECERTIFICEERDE (GOEDGEKEURDE) INSTELLING = JEUGDBESCHERMING, WSG, LDH, PARLAN.
MEER KINDERRECHT ——– KINDERRECHT IS SLECHT ——– KINDEREN HEBBEN GEEN ENKELE KANS
HET BELANG VAN HET KIND/OUDERS HET FINANCIELE BELANG VAN INSTANTIES
AMBULANTE HULP = HULP THUIS
GEEN VOOGDIJ MAAR MENTOR
JIM = DOOR JOUW INGEBRACHTE MENTOR
INTENSIEVE PEDAGOGISCHE THUISHULP = VEEL HULP THUIS DOOR THUISBEGELEIDING
OUDERS WORDEN AAN LOT OVERGELATEN DOOR JEUGDZORG

ONAFHANKELIJKE JEUGDHULP – NIETGEBONDEN AAN OVERHEID BESTAAT NIET IN NEDERLAND.
ONS-KENT-ONS MENTALITEIT = GEDRAG BIJ JEUGDZORG, KINDERBESCHERMING EN RECHTERS
KETENLOYALITEIT = OVERDREVEN COLLEGIALE VRIENDELIJKHEID

VOORLICHTING OVER ALLE JEUGDHULP (FAMILIEGROEPSPLAN,OMBUDSMAN, JONGERENRAAD)
VEEL PRATEN OVER PLEEGZORG EN VOOGDIJ —— UITHUISPLAATSING NIET OVER PRATEN
TRANSPARANTIE OVER JEUGDHULP : CIJFERS EN OVERZICHTEN DOOR JEUGDZORG E.A.

FREQUENTE BEZOEKREGELINGEN = ELKAAR REGELMATIG ZIEN MINIMAAL EENS PER WEEK
OOK VOOR OPA’S EN OMA’S
OUDERVERSTOTING: KORTER PROCES VAN ONTKENNING BIJ KINDEREN OVER HUN OUDERS.
HECHTINGSPROBLEMEN
KINDEREN STEUNEN IN RELATIEHERSTEL : VERBETEREN CONTACT TUSSEN KIND EN OUDERS
LOYALITEITSCONFLICT

LOTGENOTENCONTACT OUDERS AAN HUN LOT OVERLATEN
EEN GOEDE OUDERORGANISATIE VOOR EENZAAMHEID BIJ KIND – KWIJT
HERKENNING, TIPS, STEUN, SITE