Motie ouderverstoting

Marieke van Woerkom   ==>     Herken ouderverstoting
.
Met enorm veel dank aan Lisa Westerveld; motie ouderverstoting heeft het vandaag toch gehaald. Ondanks dat deze eerder afgeraden was door Hugo de Jonge
.
Mijn laatste motie gaat over kinderen die een ouder niet meer zien, omdat de ene ouder het kind weghoudt bij de andere ouder. Ik weet dat een aantal jaren geleden het rapport-Rouvoet is uitgekomen en dat er ook een platform is ingesteld, maar ik vind dat er nog te weinig gebeurt.
.
Ik dien daarom tot slot de volgende motie in.
De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
overwegende dat volgens het rapport “Scheiden … En de kinderen dan?” jaarlijks 70.000 kinderen te maken krijgen met een echtscheiding van de ouders;
overwegende dat naar schatting 7.200 scheidingen worden getypeerd als conflictueuze scheidingen of vechtscheidingen;
overwegende dat van de volwassenen tussen 25 jaar en 46 jaar die als kind de scheiding van hun ouders meemaakten, 20% geen contact meer heeft met de vader en 5% niet meer met de moeder;
overwegende dat er vaak weinig kennis is bij jeugdzorgprofessionals, politie en justitie over ouderverstoting;
overwegende dat wetenschappelijk onderzoek aantoont dat er manieren zijn om ouderverstoting te herkennen;
verzoekt de regering om op korte termijn concrete oplossingen voor dit probleem te laten uitwerken door een onafhankelijke onderzoekscommissie in samenwerking met ervaringsdeskundigen,
en gaat over tot de orde van de dag.
.
.
COMMENTAAR Dutch Child Center
.
IS HET NIET HEEL EIGENAARDIG, DAT MINISTER DE JONGE , minister voor jeugd, DEZE MOOIE MOTIE …. ONTRAADT?
.
Een minister met zulke mooie plannetjes en dan DEZE mooie motie NIET ziet zitten …….., kan beter …. ander werk gaan zoeken.
Geplaatst in Kamervragen, Nieuws.