Vrijwilligers

Help onze kinderen door uw inzet – Je doet het voor hun toekomst.

Vrijwilligers gaan aan de slag:

 • Werkgroep Jeugdzorg
  Je gaat zakelijk en inhoudelijk bezig met onderwerpen als:  efficiency, organisatie, transparantie, contracten
 • Wekgroep Kinderrecht
  Je hebt aandacht voor bijv. : waarheidsvinding, spreekrecht ouders,  jaarlijkse revisie uithuisplaatsing en je  gaat over deze specifieke onderwerpen  een  rapport maken.
 • Uitdelers van folders/flyers bij bijv.:
  Kantoren van Jeugdbescherming/Veilig Thuis/deelgemeentes/Raad Kinderbescherming. Of bij een  congres,en  een open dag van andere organisaties
 • Werkgroep onderwijs
  Aandachtsvelden: HBO-ers zijn de toekomstige jeugdbeschermers. Daarom zijn actuele lespakketten  belangrijk.  Zijn er vrijwilligers docenten HBO/MBO- welzijnswerk, SPH/AW om mee te helpen om actueel  lesmateriaal  samen te stellen en waarin de visie van Dutch Child Center duidelijk tot uiting wordt gebracht
 • Verzamelen en systematisch ordenen van documentatie.
  Er is veel informatie en documentatie beschikbaar over een palet van onderwerpen  wat allemaal te maken heeft met  jeugdzorg/jeugdbescherming. Maar als je haast geen overzicht meer hebt moet je wat: goed toegankelijk maken zodat je iets snel kunt vinden. Wie heeft interesse om  bijv.   eens per week te helpen
 • Netwerken in eigen omgeving
  Andere vaders/moeders/ jongeren benaderen en een netwerk organiseren  voor bijv. een lotgenotenavond of acties in de regio

Meld je aan of bij een vraag: Dutch Child Center tel. 06-20673029